Du Học Philippine

[ux_banner height=”100%” bg=”2825″ bg_color=”#FFF”]

[text_box text_color=”dark” width=”61″ width__sm=”85″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_y=”50″]

Du Học Phillipine

Du lịch-học tập- trải nghiệm PHILIPPINES trong vòng 30 ngày chỉ với 20.000.000/ người.
Trải nghiệm toàn bộ về Philippines, Chương trình đào tạo tiếng Anh cùng người bản ngữ và với các giảng viên tiếng Anh từ các trường Đại Học.

[divider]

[/text_box]

[/ux_banner]
[section label=”Simple Light” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”27px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box margin=”px px px px”]

Ngắn hạn và tiết kiệm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Hiệu Quả Cao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Điều kiện sinh hoạt

Phù hợp với người Việt Nam về điều kiện khí hậu lẫn thức ăn. 

[/col]

[/row]

[/section]
[title style=”center” text=”KHÁM PHÁ NGAY” margin_top=”25px”]

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg=”8266″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”70″ width__sm=”100″ scale=”187″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Find a Beach

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”8246″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Explore THe CITY

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”8272″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

EXPLORE OUTDOORS

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”8093″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

TAILORED SUITES

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”6″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”8274″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” hover=”glow” hover_alt=”overlay-add” link=”#”]

[text_box width=”40″ width__sm=”97″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ENJOY A DRINK

 

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[title style=”center” text=”ĐIỀU KIỆN” margin_top=”25px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]

[/row]
[gap]

[ux_banner height=”400px” bg=”8266″ bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.49)” bg_pos=”26% 17%”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đến ngay với Kims để được giải đáp mọi thắc mắc về du học Phillipines và nhận được những món quà hấp dẫn.

[button text=”ĐĂNG KÝ NGAY”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”center” text=”Latest From Blog” margin_top=”25px” size=”undefined”]

[blog_posts style=”overlay” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”293px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

[title style=”center” text=”Follow on Instagram” icon=”icon-instagram” margin_top=”25px” size=”undefined”]

[ux_instagram_feed type=”slider” width=”full-width” columns=”6″]