Far East

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]h1
FAR EAST UNIVERSITY

  • GIỚI THIỆU

Trung tâm Giáo dục ngôn ngữ Đại học Viễn Đông của Hàn Quốc được thành lập năm 2006 như các chi nhánh Hợp tác quốc tế đại học Viễn Đông. Trung tâm giáo dục Hàn Quốc ở tiểu học, trung học thông qua các khóa học tiên tiến trong học sinh Hàn Quốc đàm thoại như báo, tạp chí. Để đọc sách và mứa độ học tập sẽ được thỏa thuận để nhận được các khóa học Đại học Hàn Quốc. Đồng thời các sinh viên có thể học hỏi được lịch sử Hàn Quốc, các truyền thống văn hóa tốt đẹp của Hàn Quốc.
h2h3

  • KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
1 NĂM 1 HỌC KỲ THỜI GIAN

HÀNG TUẦN

THỜI GIAN

HÀNG NGÀY

4 HỌC KỲ 10 TUẦN 20 TIẾNG

(MỖI NGÀY 5 TIẾNG x TUẦN 4 NGÀY

09:30 – 14:20 ( 5 TIẾNG)

v TÍNH LUÔN THỜI GIAN TRƯA

 

LỊCH

HỌC

A.    KHÓA HỌC MÙA XUÂN

THÁNG 03 NGÀY 02 – THÁNG 05 NGÀY 06 (10 TUẦN)

B.     KHÓA HỌC MÙA HÈ

THÁNG 05 NGÀY 23 – THÁNG 07 NGÀY 29 (10 TUẦN)

C.     KHÓA HỌC MÙA THU

THÁNG 08 NGÀY 29 – THÁNG 11 NGÀY 04 (10 TUẦN)

D.    KHÓA HỌC MÙA ĐÔNG

THÁNG 11 NGÀY 21 – THÁNG 01 NGÀY 26 (10 TUẦN)

v MỖI KHÓA HỌC NGHỈ HÈ 2 TUẦN VÀ MÙA HÈ, MÙA ĐÔNG ĐƯỢC NGHỈ 4 TUẦN.

 

THỜI GIAN

HỌC

TIẾT 1

09:30

10:20

TIẾT 2

10:30

11:20

TIẾT 3

11:30

12:20

TIẾT 4

12:30

13:20

TIẾT 5

13:30

14:20

THỨ HAI ĐỐI THOẠI HÀN QUỐC

(NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT)

NGỮ PHÁP

TIẾNG HÀN

THỨ BA ĐỐI THOẠI HÀN QUỐC

(NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT)

NGỮ PHÁP

TIẾNG HÀN

THỨ TƯ ĐỐI THOẠI HÀN QUỐC

(NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT)

NGỮ PHÁP

TIẾNG HÀN

THỨ NĂM ĐỐI THOẠI HÀN QUỐC

(NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT)

NGỮ PHÁP

TIẾNG HÀN

THỨ SÁU ĐỐI THOẠI HÀN QUỐC

(NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT)

NGỮ PHÁP

TIẾNG HÀN

3)CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG:

h4h5

 

 

h6h7

 

4)HỒ SƠ CẦN THIẾT:

TÀI LIỆU

CƠ BẢN

v HỒ SƠ PHẢI NỘP TIẾNG HÀN, TIẾNG ANH, TIẾNG NHẬT, TIẾNG TRUNG QUỐC THÌ NỘP BẢN SAO, NẾU HỒ SƠ GỐC KHÔNG ĐÚNG NHƯ CÁC TIẾNG Ở TÊN THÌ PHẢI DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TIẾNG HÀN QUỐC HOẶC TIẾNG ANH.

1)      ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀ VÀ KẾ HOẠCH HỌC ( BẢN GỐC)

2)      GIỚI THIỆU BẢN THÂN ( BẢN GỐC)

vNẾU KHÔNG GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG HÀN, CẦN PHẢI NỘP THÊM BẢN TIẾNG ANH

3)      HỘ CHIẾU PHOTO, ẢNH 4 TẤM (3.5X4.5)

4)      BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM CUỐI (BẰNG CẤP) VÀ HỌC BẠ BẢN GỐC ( DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TIẾNG ANH)

vHIỆN NAY TRƯỜNG HỢP ĐANG HỌC, PHẢI NỘP THÊM GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC VÀ BẢNG ĐIỂM VÀ BẢNG ĐIỂM(HỌC BẠ) BẢN GỐC

vNẾU TỐT NGHIỆP 1 NĂM TRỞ LÊN,  CẦN PHẢI NỘP THÊM GIẤY CHỨNG CHỈ HOẶC CHỨNG NHẬN NGHỀ NGHIỆP BẢN GỐC

5)      XÁC NHẬN BẢO LÃNH TÀI CHÍNH CỦA BẢN THÂN (BỐ MẸ) TRÊN 5.000 ĐÔ (1 THÁNG TRỞ LÊN)

6)      SỔ HỘ KHẨU GIA ĐÌNH ( BẢN GỐC)

vNẾU TOÀN BỘ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG ĐĂNG KÝ CÙNG 1 HỘ KHẨU CẦN PHẢI NỘP THÊM GIÁY QUAN HỆ HỌ HÀNG

vNẾU BỐ, MẸ ĐÃ LY HÔN CẦN PHẢI NỘP THÊM GIẤY PHÁN QUYẾT LY HÔN ( BẢN GỐC)

vNẾU BỐ HOẶC MẸ ĐÃ CHẾT CẦN PHẢI NỘP THÊM GIẤY BÁO TỬ (BẢN GỐC)

vNẾU BỐ MẸ KẾT HÔN LẠI CẦN PHẢI NỘP THÊM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ LY HÔN CỦA BỐ RUỘT HOẶC MẸ RUỘT

7)      GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỚI NỘP ĐƠN VÀ BỐ, MẸ( GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ)

8)      GIẤY CHỨNG NHẬN VIỆC LÀM VÀ BẰNG CHỨNG THU NHẬP VỀ NGUỒN GỐC ( BỐ,MẸ) NGƯỜI NỘP ĐƠN

vNẾU BỐ MẸ LÀ MỘT CÁ NHÂN KINH DOANH RIÊNG CẦN PHẢI NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CHỨNG MINH TÀI SẢN( BẢN GỐC)

9)      CHI PHÍ HỌC TẬP ( THEO MẪU QUY ĐỊNH)

 

CÁC VĂN BẢN BỔ SUNG

CỤ THỂ Ở CÁC QUỐC GIA

1)      TRUNG QUỐC

–          TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ CÙNG HỘ KHẨU VÀ GIẤY CHỨNG MINH ( BẢN SAO)

–          CHỨNG MINH TÀI CHÍNH: TRÊN 5.000 ĐÔ GIẤY CHỨNG NHẬN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRÊN 1 THÁNG

2)      MÔNG CỔ

–          SỔ NGÂN HÀNG PHOTO (TRÊN 7.000 ĐÔ, GIẤY XÁC NHẬN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRÊN 3 THÁNG)

–          PHẢI ĐĂNG KÝ TỐI THIẾU LÀ 1 NĂM( 4 HỌC KỲ). ( KHÔNG BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG)

QUÁ TRÌNH NHẬP HỌC NỘP HỒ SƠ(E-MAIL)àCÁC TÀI LIỆU GỐC VÀ HỒ SƠ BỔ SUNG(GỬI HỘP THƯ) VÀ VIỆC THANH TOÁN LỆ PHÍ NỘP ĐƠNàKIỂM TRA HỒ SƠàCHẤP NHẬN HỒ SƠàCHẤP NHẬN HỒ SƠàTHANH TOÁN HỌC PHÍàTHƯ MỜI NHẬP HỌCàNHẬN SỔ ỨNG DỤNG VISAàKẾT QUẢ THÔNG BÁO ỨNG DỤNG TỪ VĂN PHÒNG XUẤT NHẬP CẢNHàCÔNG NHẬN SỔ VISA KHI PHÁT HÀNH. LÃNH SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI TRUNG QUỐCàNHẬP CẢNH
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ TIÊU CHUẨN 1.      TIÊU CHUẨN:

TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÀN QUỐC DỰA TRÊN TOÁN HỌC VÀ ( TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC TRỞ LÊN)

Bản án trên cơ sở hiệu suất, tính xác thực, và khả năng tài chính. Thẩm phán có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ nộp theo các cuộc phỏng vấn

2.      QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG

.Nếu được xác định là Giám đốc hợp tác quốc tế trên cơ sở thẩm phán từ chối học sinh.

.Các loại khác: hổ trợ cho sinh viên bị từ chối Visa từ đại sứ quán.

HỌC PHÍ VÀ GIẢM HỌC PHÍ 1.      TRUNG TÂM TÂM GIÁO DỤC TIẾNG HÀN: 1.100.000 WON x 4 HỌC KỲ (1 NĂM) = 4.400.000 WON ( KHÔNG BAO GỒM SÁCH)

2.      HỌC BỔNG: giảm học phí cho sinh viên trong việc hổ trợ phát triển trên thế giới (30%-50%)

SAU ĐÓ LỚP HỌC KỲ (TRÊ 80%) VÀ HỌC ĐỀU (TRÊN 90%) GIẢM HỌC PHÍ CHO TỔNG NĂM HỌC (30%-40%)

vTOPIK(kiểm tra tiếng hàn quốc) => khi được bằng cấp 2 sẽ được miễn phí học kỳ tiếp theo( 50%)

 

5)KÝ TÚC XÁ:

h8h9h10h11h12h13
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

PHÒNG TẬP THỂ PHÂN CHIA TIỀN KÝ TÚC XÁ KHẢ NĂNG THIẾT BỊ
1 PHÒNG

4 NGƯỜI

( QUỐC TẾ)

KÝ TÚC XÁ NỮ 644.000

(1-2 KHÓA HỌC/ 3-4 KHÓA HỌC)

36 PHÒNG

(144 NGƯỜI)

LAVABO, PHÒNG TẮM, NHÀ VỆ SINH, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TRANG BỊ ĐẦU ĐỦ MÁY SƯỞI, GIƯỜNG TẦNG, TỦ NHỎ NHIỀU NGĂN, TỦ ÁO, GHẾ BÀN HỌC, CÔNG CỤ DỌN DẸP, MỖI PHÒNG ĐỀU CÓ (Internet)
1 PHÒNG

4 NGƯỜI

KÝ TÚC XÁ NAM 546.000(1-2 KHÓA HỌC/3-4 KHÓA HỌC) 46 PHÒNG

(184 NGƯỜI)

LAVABO, PHÒNG TẮM, NHÀ VỆ SINH, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TRANG BỊ ĐẦU ĐỦ MÁY SƯỞI, GIƯỜNG TẦNG, TỦ NHỎ NHIỀU NGĂN, TỦ ÁO, GHẾ BÀN HỌC, CÔNG CỤ DỌN DẸP, MỖI PHÒNG ĐỀU CÓ(Internet)
TRANG WEB TRƯỜNG http://www.kdu.ac.kr
CÁCH ĐĂNG KÝ Address: 76-32 Dahakgil, Gamgok-myeon, Eumseong-gun, Chungbuk-di, Korea Far East University, Korean Language Insitute (우27601)

Telephone: +82-43-897-3662, 3678 Fax:+82-43-879-3680

E-mail: [email protected]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][stm_sidebar sidebar=”311″][/vc_column][/vc_row]