Học tiếng Hàn chất lượng

MỞ KHÓA MỚI HÀNG TUẦN

Tài liệu học: Giáo Trình Tiếng Hàn Đại Học Quốc Gia Seoul; Giá: 50.000đ/Quyển
(Học viên đến đăng ký và đóng tiền trước ngày khai giảng)

CÁC LỚP TIẾNG HÀN:
+ DÀNH CHO SINH VIÊN DU HỌC

+ DÀNH CHO CÁC CÔ DÂU LẤY CHỒNG HÀN QUỐC

+ DÀNH CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM TẠI HÀN QUỐC

+ SƠ/TRUNG/CAO CẤP

+ GIAO TIẾP ( CÓ LỚP GIAO TIẾP 1 KÈM 1)

THỜI GIAN HỌC:

Khóa học Giáo viên Thời gian Buổi học Học Phí

Tiếng Hàn sơ cấp 1
(khoá 3 tháng)

100% GV
người Việt

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng hàn sơ cấp 2
(khoá 3 tháng)

100% GV
người Việt

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng Hàn trung cấp 1
(khoá 3 tháng)

50% GV
người Việt

50% GV

người Hàn

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng Hàn trung cấp 2
(khoá 3 tháng)

50% GV
người Việt

50% GV

người Hàn

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng Hàn cao cấp 1
(khoá 3 tháng)

100% GV
người Việt

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng Hàn cao cấp 2
(khoá 3 tháng)

100% GV
người Việt

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng Hàn cho
cô dâu Việt

(khoá 3 tháng)

100% GV
người Việt

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Tiếng Hàn cho
người XKLĐ

(khoá 6 tháng)

100% GV
người Việt

9h – 10h30 Thứ 2-4-6
hoặc

Thứ 3-5-7

Tư vấn trực tiếp khi đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại
1h – 2h30
3h – 4h30
5h – 6h30
7h – 8h30

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *