Month: March 2019

Du Học Tiếng Anh Hè

Vì Philippines là đất nước dùng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ, Vì chúng có nền giáo dục tốt được cả thế giới công nhận! Và vì con bạn sẽ được học tập không những trong môi trường quốc tế mà còn với các giảng viên chuyên môn!!!

visa thẳng – du học hàn quốc- kims

Luật du học Hàn Quốc thay đổi – được áp dụng vào tháng 3/2019 cho học sinh du học tiếng Hàn Quốc. Những ai quan tâm về du học Hàn Quốc chắc hiểu rõ lý do . Đó là do số lượng người Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc tổng kết của năm …

visa thẳng – du học hàn quốc- kims Read More »