DAEGU – Thành Phố Thời Trang Tại Hàn Quốc – Đại Học Deagu

1. Kinh tế Daegu là thành phố công nghiệp với những ngành sản xuất thế mạnh như dệt may, kim loại và cơ khí. Với thời tiết cận nhiệt đới ẩm, thành phố Daegu là nơi trồng các loại táo có chất lượng cao nên nhiều người vẫn thường gọi Daegu là “Apple City”. Ngoài ra, Daegu …

DAEGU – Thành Phố Thời Trang Tại Hàn Quốc – Đại Học Deagu Read More »