TUYỂN SINH DU HỌC TIẾNG (D4-1) – VISA THẲNG TRƯỜNG DƯỚI 1%

 Visa thẳng là gì ?

Thực tế để có được visa thẳng, không phải chỉ cần nộp hồ sơ là được xét duyệt ngay lập tức, mà học sinh cần phải nộp hồ sơ vào những trường Đại học (thuộc trường được thẩm định có tỉ lệ trốn học dưới 1%), và được cấp mã số visa ngay tại Hàn Quốc với thời gian ngắn (bao gồm thời gian nộp hồ sơ xin thư mời nhập học tại các trường cho đến khi được cấp visa).

Ưu điểm của chương trình D4-1

 • Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Hàn.
 • Khả năng ngôn ngữ được cải thiện nhanh chóng và dễ dàng lấy được chứng chỉ tiếng Hàn Topik 3.
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa để cải thiện khả năng ngôn ngữ, kỹ năng.
 • Chi phí thấp và dễ xin được việc làm khi về nước.
 • Được trải nghiệm cuộc sống của người bản địa.

Danh sách các trường Đại học 1% ở Hàn Quốc đang tuyển sinh:

 • KYEONG SONG
 • PAI CHAI
 • BAEK SEOK
 • KON YANG
 • JUNG BU
 • SEONG SAN HYO
 • GYEONG JU

 

Kyungsung_University건양대학교로고경주대학교배재대학교로고백석대학교로고성산효대학교대학원 중부대학교로고

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *