TIỄN SINH VIÊN ĐI DU HỌC ( SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT )

Chúc mừng sinh viên của Trung tâm DU HỌC KIMS đã nhận visa và sang Hàn Quốc du học

Sau đây là hình ảnh tiễn các bạn đi

20160414_10440420160531_114428

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *